Banner image aspect ratio

Toimitilauutisia

Fennia mukaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen

8.3.2019

Fennia Varainhoito Oy on liittynyt kansallisen Energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan (TETS). Käytännössä Fennia sitoutuu hallinnoimissaan kiinteistöissä vähentämään energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä 7,5 % vertailuvuoden 2017 tasosta.
Fennia mukaan energiatehokkuussopimukseen

Suomessa on käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025. Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja RAKLI ovat sopineet energiankäytön tehostamisesta koskien vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä.

Fennia on sopimuksellaan sitoutunut vähentämään energiankulutusta hallinnoimissaan kiinteistöissä vuoteen 2025 mennessä 7,5 % vertailuvuoden 2017 tasosta. Tämän tavoitteen lisäksi energiatehokkuussopimukseen liittyminen mahdollistaa Fennialle investointituet energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, energiatuen ollessa jopa 25 % investoinnin kustannuksista.

Energiatehokkuudella ilmastonmuutosta vastaan

Energiatehokkuussopimukset ovat merkittävä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino kehittää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Niillä edistetään kansallisia tavoitteita uusiutuvan energian käytön lisäämisestä samanaikaisesti, kun energian tehokas käyttö edistää osaltaan Suomen huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja sopimustoiminnalla saavutettavat energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Sopimukset ovat myös merkittävä keino saavuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet.

Energiansäästötalkoilla merkittäviä tuloksia

Energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 jatkaa vuoden 2016 lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016. Päättyneellä kaudella oli mukana satoja suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toteuttamien energiatehokkuustoimien ansiosta vuoden 2016 lopussa energiaa säästyi vuositasolla lähes 16 TWh. Syntynyt säästö ylittää kaikkien Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Lisäksi toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4,8 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 540 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Fennia Varainhoito Oy on sijoituspalveluja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa niin yrityksille, yrittäjille, instituutioille kuin yksityishenkilöillekin. Fennia Varainhoito on Fennian omistama ja osa Fennia-konsernia.